Agenda

Studiemiddag Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers in de thuiszorg

4 maart 2015, Amersfoort, Nederland

Wat houdt een goede samenwerking met mantelzorgers in? Hoe komt de organisatie(structuur) een goede samenwerking ten goede? En wat zijn de mogelijkheden voor het betrekken van vrijwilligers? Deze vragen staan centraal tijdens de studiemiddag op woensdag 4 maart. De bijeenkomst, gericht op professionals, managers en beleidsmedewerkers in de thuiszorg, wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit en het Expertisecentrum Mantelzorg. Meer informatie en aanmelden via de website van het Expertisecentrum Mantelzorg.

NPO-bijeenkomst Vroegsignalering en samenwerken in de wijk

5 maart 2015, Utrecht, Nederland

Het consortium CBO, Movisie en Vilans organiseert donderdag 5 maart een tweede NPO-bijeenkomst over de thema’s Vroegsignalering en samenwerken in de wijk. De focus ligt op de implementatie van de projecten Even Buurten, Om U, Samen Oud en Easycare. Meer informatie en aanmelden via de website van Vilans.

5e Europese conferentie over interprofessionele educatie en samenwerking (EIPEN)

26 augustus 2015 - 28 augustus 2015, Nijmegen, Nederland

Van 26 tot 28 augustus vindt in Nijmegen de vijfde EIPEN conferentie plaats. De conferentie wordt georganiseerd door een consortium bestaande uit Radboud UMC, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Zuyd Hogeschool Heerlen, Robuust en het Jan van Es Instituut. Het centrale thema is het overbruggen van de kloof tussen onderwijs en praktijk in de zorg. Meer informatie op de website van de conferentie.