Agenda

Mini-symposium dementie bij migranten

20 april 2015, Utrecht, Nederland

Op verzoek van Alzheimer Nederland organiseert Pharos een mini-symposium over vroegsignalering van dementie, cultuursensitiviteit en het bespreekbaar maken van dementie bij mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. Nienke van Wezel, gerontoloog, en Gözde Duran van Alzheimer Nederland geven uitleg over de toolkit 'SignaLeren': een online test met filmpjes en vragen in het Turks, Marokkaans-Arabisch, Berbers en Nederlands over de meest voorkomende signalen van dementie. Aanmelden via j.broeke@pharos.nl.

NPO-bijeenkomst Vroegsignalering, Even Buurten en SamenOud

12 mei 2015, Utrecht, Nederland

Wilt u aan de slag met de implementatie van een NPO-project of bent hier nieuwsgierig naar? In een leergemeenschap ontmoet u anderen die in hetzelfde project concrete stappen willen zetten om dit in te voeren in hun regio. Tijdens de bijeenkomst op 12 mei staan er drie  leergemeenschappen centraal: Vroegsignalering en de projecten Even Buurten en SamenOud. Meer informatie en aanmelden via de website van ZonMw.

5e Europese conferentie over interprofessionele educatie en samenwerking (EIPEN)

26 augustus 2015 - 28 augustus 2015, Nijmegen, Nederland

Van 26 tot 28 augustus vindt in Nijmegen de vijfde EIPEN conferentie plaats. De conferentie wordt georganiseerd door een consortium bestaande uit Radboud UMC, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Zuyd Hogeschool Heerlen, Robuust en het Jan van Es Instituut. Het centrale thema is het overbruggen van de kloof tussen onderwijs en praktijk in de zorg. Meer informatie op de website van de conferentie.

Nationaal Gerontologiecongres: ouderen van vitaal belang?!

2 oktober 2015, Ede, Nederland

De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG) organiseert voor de twaalfde keer het Nationaal Gerontologiecongres. Het thema van dit jaar is ‘Ouderen van vitaal belang?!’. De levensverwachting van de Nederlanders stijgt en we brengen steeds meer jaren in goede gezondheid door. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor de wetenschap, de maatschappij, het zorglandschap en de participatie van ouderen en hun sociale netwerken. Hoe gaan we hiermee om? Tijdens het congres geeft NPO-commissievoorzitter Betty Meyboom een lezing. Lees meer over het congres op de website van het Nationaal Gerontologiecongres.