Agenda

Bijeenkomst Zorgverbeteraars in de langdurige zorg

13 november 2014, Bilthoven, Nederland

Tijdens deze gratis bijeenkomst staan de verbeterprojecten centraal die de afgelopen drie jaar hebben deelgenomen aan de Jenneke van Veen Verbeterprijs. Deze prijs richt zich op kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg. Bezoekers kunnen tijdens een informatiemarkt kennis maken met de verbeterprojecten van zo’n dertig zorgverbeteraars  die de afgelopen jaren meedongen naar de prijs. Meer informatie en aanmelden via de website van ActiZ.

Expertmeeting: de praktijkverpleegkundige ouderenzorg en andere projecten rond kwetsbare ouderen

18 november 2014, Heerenveen, Nederland

In Friesland zijn diverse pilotprojecten uitgevoerd om de samenwerking tussen eerste lijn, welzijn en gemeenten te bevorderen, gericht op betere zorg voor kwetsbare ouderen. Huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen tijdens een werkbezoek een kijkje in de keuken nemen. Meer informatie en aanmelden via de ZonMw-website.

Expertmeeting: kwetsbare ouderen: drie voorbeeldprojecten

19 november 2014, Utrecht, Nederland

Met de vergrijzing neemt de aandacht voor kwetsbare ouderen toe. Maar hoe organiseer je de zorg voor deze groep? Drie verschillende benaderingen komen tijdens deze expertmeeting aan de orde. De bijeenkomst is voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, dementieconsulenten en ouderenadviseurs vanuit de gemeente. Meer informatie en aanmelden via de ZonMw-website.

Verenso najaarscongres

27 november 2014, Apeldoorn, Nederland

De specialist ouderengeneeskunde werkt steeds vaker buiten het traditionele werkveld. Ook binnen de instelling kan anders gewerkt worden. Dit brengt nieuwe werkvormen en werksituaties met zich mee en het stelt soms andere eisen aan de competenties van de specialist ouderengeneeskunde. Daarover gaat het najaarscongres van Verenso met als thema 'Oud of the box'. Meer informatie via de website van Verenso.

Congres Zorg en Ondersteuning in de Buurt

1 december 2014, Utrecht, Nederland


Ter afsluiting van het ZonMw dwarsverband Zorg en ondersteuning in de buurt organiseert ZonMw in samenwerking met kennisinstituten maandag 1 december een congres in de Jaarbeurs in Utrecht. Op het congres worden praktijkvoorbeelden getoond die werkbare oplossingen bieden voor uitdagingen en knelpunten in het veld van Zorg en Ondersteuning in de Buurt. Meer informatie over meedoen, het programma en de doelen staan op www.zonmw.nl/sessievoorstel

InternationaliseringsTOP: innoveren in internationaal perspectief

2 december 2014, Den Haag, Nederland

Op dinsdag 2 december organiseert Zorg voor innoveren in Madurodam de InternationaliseringsTOP. Met een divers publiek uit de zorg, de overheid en het bedrijfsleven plaatsen wij zorgvernieuwing in een internationaal perspectief. Bekijk de persoonlijke uitnodiging van Henk Smid, directeur van ZonMw en dagvoorzitter, in een videoboodschap. Aanmelden kan via het e-formulier. Deelname is gratis.

Start executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg

29 januari 2015, Leiden, Nederland

Leyden Academy on Vitality and Ageing start in 2015 weer een nieuwe executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg. Deelnemers doen nieuwe inzichten op over ouderen, het proces van ouder worden, het levenseinde en over ouderenzorg en de organisatie hiervan. Kijk voor meer informatie op de website van Leyden Academy on Vitality and Ageing.