Agenda

Start executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg

29 januari 2015, Leiden, Nederland

Leyden Academy on Vitality and Ageing start in 2015 weer een nieuwe executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg. Deelnemers doen nieuwe inzichten op over ouderen, het proces van ouder worden, het levenseinde en over ouderenzorg en de organisatie hiervan. Kijk voor meer informatie op de website van Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Slotconferentie SamenOud

11 februari 2015, Veendam, Nederland

Woensdagmiddag 11 februari vindt de feestelijke afronding plaats van het NPO transitie-experiment SamenOud. Onder de noemer SamenVieren is de bijeenkomst in cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn in Veendam. Meer informatie volgt binnenkort.

Geriatriedag 2015

12 februari 2015, Den Bosch, Nederland

In Den Bosch vindt donderdag 12 februari de jaarlijkse Geriatriedag plaats. Deze dag is bedoeld voor klinisch geriaters, internisten met het aandachtsgebied ouderengeneeskunde, sociaalgeriaters, ouderenpsychiaters, specialisten oudergeneeskunde, gerontologen en verpleegkundigen. Meer informatie op de website van de Geriatriedag.

HELP-symposium

20 februari 2015, Utrecht, Nederland

Op dit symposium worden de resultaten uit de studie Hospital Elder Life Program (HELP) gepresenteerd. Dit Amerikaanse behandelprogramma heeft als doel delier te voorkomen bij oudere patiënten tijdens ziekenhuisopname. Uniek aan HELP is de inzet van getrainde vrijwilligers in de reguliere zorg aan oudere ziekenhuispatiënten. Aanmelden via het Juliuscentrum.

Studiemiddag Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers in de thuiszorg

4 maart 2015, Amersfoort, Nederland

Wat houdt een goede samenwerking met mantelzorgers in? Hoe komt de organisatie(structuur) een goede samenwerking ten goede? En wat zijn de mogelijkheden voor het betrekken van vrijwilligers? Deze vragen staan centraal tijdens de studiemiddag op woensdag 4 maart. De bijeenkomst, gericht op professionals, managers en beleidsmedewerkers in de thuiszorg, wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit en het Expertisecentrum Mantelzorg. Meer informatie en aanmelden via de website van het Expertisecentrum Mantelzorg.

5e Europese conferentie over interprofessionele educatie en samenwerking (EIPEN)

26 augustus 2015 - 28 augustus 2015, Nijmegen, Nederland

Van 26 tot 28 augustus vindt in Nijmegen de vijfde EIPEN conferentie plaats. De conferentie wordt georganiseerd door een consortium bestaande uit Radboud UMC, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Zuyd Hogeschool Heerlen, Robuust en het Jan van Es Instituut. Het centrale thema is het overbruggen van de kloof tussen onderwijs en praktijk in de zorg. Meer informatie op de website van de conferentie.