Agenda

GENERO-symposium toekomstige ouderenzorg

6 oktober 2014, Rotterdam, Nederland

Hoe ziet ouderenzorg er in de toekomst bij voorkeur uit? Dat is de centrale vraag waar bezoekers van het GENERO-symposium een antwoord op proberen te vinden. Er zijn plenaire sessies en twee parallelsessies. Ook vinden speedpresentaties plaats over diverse innovaties in de ouderenzorg. Meer informatie staat in de uitnodiging. Aanmelden kan tot 1 oktober via secretariaat@pallashrc.com.

2e Landelijke Studiedag Geriatrische Revalidatie

7 oktober 2014, Ede, Nederland

Hoe kun je samenwerken met de zorgverzekeraar en welke organisatorische aanpassingen zijn er nog nodig binnen uw instelling en regio? Hoe voorkom je dat patiënten tussen wal en schip vallen? Bezoekers van de studiedag kunnen zich laten bijpraten door deskundige sprekers. 's Middags worden er goede praktijkvoorbeelden gedeeld. Meer informatie en aanmelden via de website van het Leids Congresbureau.

Expertmeeting: de praktijkverpleegkundige ouderenzorg en andere projecten rond kwetsbare ouderen

18 november 2014, Heerenveen, Nederland

In Friesland zijn diverse pilotprojecten uitgevoerd om de samenwerking tussen eerste lijn, welzijn en gemeenten te bevorderen, gericht op betere zorg voor kwetsbare ouderen. Huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen tijdens een werkbezoek een kijkje in de keuken nemen. Meer informatie en aanmelden via de ZonMw-website.

Expertmeeting: kwetsbare ouderen: drie voorbeeldprojecten

19 november 2014, Utrecht, Nederland

Met de vergrijzing neemt de aandacht voor kwetsbare ouderen toe. Maar hoe organiseer je de zorg voor deze groep? Drie verschillende benaderingen komen tijdens deze expertmeeting aan de orde. De bijeenkomst is voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, dementieconsulenten en ouderenadviseurs vanuit de gemeente. Meer informatie en aanmelden via de ZonMw-website.

Verenso najaarscongres

27 november 2014, Apeldoorn, Nederland

De specialist ouderengeneeskunde werkt steeds vaker buiten het traditionele werkveld. Ook binnen de instelling kan anders gewerkt worden. Dit brengt nieuwe werkvormen en werksituaties met zich mee en het stelt soms andere eisen aan de competenties van de specialist ouderengeneeskunde. Daarover gaat het najaarscongres van Verenso met als thema 'Oud of the box'. Meer informatie via de website van Verenso.

Congres Zorg en Ondersteuning in de Buurt

1 december 2014, Utrecht, Nederland


Ter afsluiting van het ZonMw dwarsverband Zorg en ondersteuning in de buurt organiseert ZonMw in samenwerking met kennisinstituten maandag 1 december een congres in de Jaarbeurs in Utrecht. Op het congres worden praktijkvoorbeelden getoond die werkbare oplossingen bieden voor uitdagingen en knelpunten in het veld van Zorg en Ondersteuning in de Buurt. Meer informatie over meedoen, het programma en de doelen staan op www.zonmw.nl/sessievoorstel

Start executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg

29 januari 2015, Leiden, Nederland

Leyden Academy on Vitality and Ageing start in 2015 weer een nieuwe executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg. Deelnemers doen nieuwe inzichten op over ouderen, het proces van ouder worden, het levenseinde en over ouderenzorg en de organisatie hiervan. Kijk voor meer informatie op de website van Leyden Academy on Vitality and Ageing.