Minimale Data Set

De regionale netwerken gaan onderzoeken wat het effect is van hun initiatieven om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Is de redzaamheid van ouderen bijvoorbeeld echt verbeterd? En hoe staat het met de belastbaarheid van mantelzorgers? Samen met de regio’s is een onderzoeksinstrument ontwikkeld om dat in kaart te brengen: de Minimale Data Set (MDS). Het is de bedoeling dat de uitkomsten van de verschillende regio’s onderling zijn te vergelijken. Dat kan alleen als iedereen op dezelfde manier meet met dit meetinstrument.

De nieuwe Engelstalige naam voor de landelijke database is TOPICS-MDS. Dit staat voor The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum Data Set. Meer informatie staat op de website www.topics-mds.eu.

Vragenlijsten

In de Minimale Data Set staan gevalideerde onderzoeksvragen. Er zijn twee vragenlijsten voor de zorgvrager en twee vragenlijsten voor de mantelzorger. De ene lijst is bedoeld voor de beginmeting (basismeting), de andere is voor de vervolgmeting.

MDS Zorgvrager Basismeting
MDS Zorgvrager Vervolgmeting
MDS Mantelzorger Basismeting
MDS Mantelzorger Vervolgmeting
MDS Verantwoording

Vertalingen vragenlijsten

Questionnaire caregiver
Questionnaire caregiver followup
Questionnaire care receiver
Questionnaire care receiver followup
MDS justification and operationalisation
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vertalingen van de MDS vragenlijsten

Code books en templates

Code book questionnare care receiver
Code book questionnare care receiver, baseline
Code book questionnare caregiver
Code book questionnare caregiver, baseline
Template SPSS mantelzorger
Template SPSS mantelzorger, baseline
Template SPSS zorgvrager
Tempate SPSS zorgvrager, baseline
Value labels ziekenhuizen

Documentatie syntaxen / instrumenten uit de NPO Minimale Dataset
Template SPSS mantelzorger COROP provincie verstedelijking per postcodegebied
Template SPSS mantelzorger ervaren belasting mantelzorger
Template SPSS mantelzorger leeftijd
Template SPSS zorgvrager functioneren ADL, baseline
Template SPSS zorgvrager kwaliteit van leven, baseline
Template SPSS zorgvrager psychisch welbevinden
Template SPSS zorgvrager COROP provincie verstedelijking per postcodegebied
Template SPSS zorgvrager MDS frailty index
Template SPSS zorgvrager leeftijd
Template SPSS zorgvrager multimorbiditeit
Template SPSS zorgvrager zorgkosten

Aanvulling doelmatigheid

Er is nog een aanvulling op de set. Die aanvullende onderzoeksvragen gaan specifiek over doelmatigheidsvragen van verbeteringen in de regio’s.
MDS Aanvulling doelmatigheid

Meer informatie

Definitie mantelzorg
Factsheet MDS
Toelichting gebruik MDS
Leeswijzer Reglement NPO‐LDB en bijlagen