Doelen en taken

Bij zorg en ondersteuning van ouderen zijn veel verschillende organisaties betrokken. Denk aan huisartsen, apotheken, verpleeghuizen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en gemeenten. Goede afstemming en samenwerking is een voorwaarde voor goede zorg. Doel van het Nationaal Programma Ouderenzorg is dan ook deze samenwerking te verbeteren. Regionale netwerken gaan daarvoor zorgen. Deze moeten uitgroeien tot een netwerk dat zoveel mogelijk landelijk dekkend is.

Doelen en taken

De regionale netwerken staan voor een grote uitdaging. Ze hebben elk hun eigen doelen vastgesteld om de ouderenzorg te verbeteren. De taken van de netwerken:

  • Betrokken organisaties een plek geven in hun regionale netwerk.
  • Ouderen bij het netwerk betrekken.
  • Bestuurlijke afspraken maken met de betrokken organisaties in hun netwerk.
  • Gezamenlijk een aantal grote projecten opzetten die de ouderenzorg helpen verbeteren.
  • De wensen van ouderen als uitgangspunt nemen voor de verbetering.
  • Nieuwe kennis ontwikkelen over bijvoorbeeld betere preventiemogelijkheden, diagnostiek en behandeling en onderzoek doen naar organisatie van zorg.
  • De opgebouwde kennis invoeren en landelijk verspreiden, samen met bijvoorbeeld opleidingsinstituten, kennisinstituten, beroepsorganisaties en cliëntenorganisaties.

Lees meer over de projecten.

Uitbreiding in de regio

In de eerste jaren van het Nationaal Programma Ouderenzorg lag het accent op de vorming van bestuurlijke netwerken. De acht Universitair Medische Centra (UMC's) in Nederland hebben hierin het voortouw genomen en allemaal een netwerk geïnitieerd. Deze netwerken zullen de komende jaren verder groeien en vorm krijgen en zich steeds verder uitbreiden in de regio. Steeds meer partijen kunnen dus aansluiten.

Meedoen?

Alle organisaties voor zorg en ondersteuning van ouderen in de regio kunnen aansluiting zoeken bij een regionaal netwerk. En meewerken aan verbeteringen in de zorg en welzijn voor ouderen. Bijvoorbeeld huisartsen, paramedici, regionale ouderenbonden en cliëntorganisaties, gemeentelijke voorzieningen, thuiszorg, apothekers, verzekeraars en verpleeghuizen, ziekenhuizen en woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen. Neem daarvoor contact op met het netwerk in uw regio.

Bij u in de buurt?

Heeft u als ervaringsdeskundige tips, opmerkingen of aandachtspunten voor het regionale netwerk bij u in de buurt? Laat dit dan weten aan het netwerk in uw regio.